Σα28052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Προτάσεις για να κρατήσει κανείς την εκμετάλλευση του «ζωντανή» μετά τη ΝΕΑ ΚΑΠ

  • PDF

Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε μέχρι σήμερα και με τα όσα αναφέρουν οι κοινοτικές οδηγίες, η ενιαία ενίσχυση μέχρι το 2019 θα μειώνεται χρόνο με το χρόνο για τους περισσότερους παραγωγούς.

Μέχρι σήμερα σε, πολλά προϊόντα είχαμε συνδεδεμένες και αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που πρόσφεραν σε πολλούς παραγωγούς ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Τα πράγματα όμως με την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020 αλλάζουν, φαίνεται πως οι ενισχύσεις που έχουν να κάνουν με την παραγωγή (το λεγόμενο τσεκ) μειώνονται, σε αντίθεση με τις ενισχύσεις που θα δίνονται με την εφαρμογή των γνωστών μέχρι σήμερα προγραμμάτων.

Θεωρώ πως αν κάποιος γεωργός θέλει να έχει μια καλύτερη προοπτική μετά το 2020 θα πρέπει μέσα στην πενταετία αυτή (2015-2020) να στραφεί σε καλλιέργειες που το εισόδημα που θα του αποδίδουν, θα προέρχεται κυρίως από την εμπορική αξία του παραγόμενου προϊόντος και η επιδότηση θα έρχεται απλώς να το συμπληρώνει αυτό. Η όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή των επιδοτήσεων στο συνολικό γεωργικό εισόδημα, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από το όλο σύστημα παροχής αυτών.

Καλό είναι οι φίλοι παραγωγοί να προσπαθούν να ενημερώνονται διαρκώς για προγράμματα που τρέχουν ή προγραμματίζονται να τρέξουν εντός της πενταετίας αυτής, γιατί μέσω αυτών μπορούν να επιτύχουν αύξηση του εισοδήματος τους, εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης τους και αύξηση της παραγωγικότητας της με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της αξίας του παραγόμενου προϊόντος με επιδοτούμενη πιστοποίηση αυτού και άλλα πολλά.

Με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες θεωρώ πως οι συνεργασίες, οι ομάδες, οι συνεταιρισμοί παραγωγών και γενικά όλες οι συνεργατικές μορφές που μπορεί να βρει κανείς στη γεωργία είναι άκρως απαραίτητες για τη μείωση του κόστους παραγωγής, των κινδύνων της «αγοράς» και για πολλούς άλλους λόγους που είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί. Με λίγα λόγια προσπαθήστε να είστε μέλος ενός συνόλου και όχι αποκλειστικά αυτόνομες μονάδες...

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προοπτικές μετά το 2020 δεν είναι ευοίωνες και οι μειώσεις δεν είναι καθόλου απίθανο να συνεχιστούν. Δεν είναι λίγες οι χώρες στην Ευρώπη που πιέζουν συνεχώς για τη μείωση των κονδυλίων που συνδέονται με το γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Για το λόγο αυτό όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι κάποιος, τόσο πιο εύκολα θα αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που θα προκύψουν.

Περουλάκης Γιάννης Γεωπόνος, Μελετητής
Λάρισα, 2410551326
www.infoagro.gr
http://peroulakis.blogspot.gr https://www.facebook.com/infoagroperoulakis

Προτάσεις για να κρατήσει κανείς την εκμετάλλευση του «ζωντανή» μετά τη ΝΕΑ ΚΑΠ