Πα27052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Καταστροφικές βροχές... ξεσκέπαστο το "Αγροτικό Μαγαζί"...

  • PDF

Αυτό το τριήμερο βρέχει ασταμάτητα...
Ποιοι παραγωγοί άραγε θέλουν αυτή τη βροχή;
Τι ζημιές θα προκληθούν στη μηδική, στο βαμβάκι και σε λοιπές καλλιέργειες που βρίσκονται ακόμα ασυγκόμιστες;
Ποιος θα αποζημιώσει τους παραγωγούς;
Για αυτό λέμε και ξαναλέμε πως ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος έχει ένα μαγαζί ξεσκέπαστο... που δε μοιάζει με κανένα άλλο...

Διαβάστε επίσης:
Καταστροφικές βροχές... ξεσκέπαστο το