Έγιναν πληρωμές σε συνδεδεμένες σήμερα – 28-29/3 το βαμβάκι


Έγιναν σήμερα οι πρώτες πληρωμές σε συνδεδεμένες σήμερα.

Στις 28-29/3, σύμφωνα με πληροφορίες περιμένουμε να πληρωθεί και η συνδεδεμένη στο βαμβάκι.

Πάντως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινα συμψηφισμοί οφειλών με το δημόσιο.

Έγιναν πληρωμές σε συνδεδεμένες σήμερα – 28-29/3 το βαμβάκι