Σα28052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών: Αδυνατούν να ενημερώσουν οι μελετητές - ασάφειες στο νέο πρόγραμμα!

  • PDF


Με επιστολές, οι κατά τόπους γεωπονικοί σύλλογοι, ζητούν διευκρινήσεις και μιλούν για ανεπάρκεια της προδημοσίευσης του προγράμματος νέων αγροτών. Μετά το γεωπονικό σύλλογο Λάρισας, επιστολή απέστειλε και ο Γεωπονικός σύλλογος Φθιώτιδας.
Φαίνεται πως το πρόγραμμα των νέων αγροτών «μπάζει», αν και πολλοί είναι οι γεωπόνοι – μελετητές που είχαν προειδοποιήσει για ασάφειες στην εν λόγω προκήρυξη, πριν τη δημοσίευση αυτής.

Επιστολή γεωπονικού συλλόγου Φθιώτιδας:

Σχετικά με την Προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 που εκδόθηκε από το ΥπΑΑΤ στις 20/4/2016 θα θέλαμε να επισημάνουμε αρχικά μερικά σημεία τα οποία, κατά την άποψή μας, χρήζουν διευκρινήσεων, προκειμένου ως Γεωπόνοι και ιδιαίτερα Γεωπόνοι-Τεχνικοί Σύμβουλοι, να παράσχουμε στους εν δυνάμει υποψηφίους Νέους Γεωργούς συγκεκριμένες και αξιόπιστες κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1) Απαιτείται η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τα κριτήρια-προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του Νεοεισερχόμενου Επαγγελματία Αγρότη στο ΜΑΑΕ.

2) Απαιτείται η γνωστοποίηση των κριτηρίων 5.5 (Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών κατά την είσοδο στην εκμετάλλευση) και 6.3 (Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών στην μελλοντική κατάσταση), γιατί χωρίς τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της συνολικής βαθμολογίας, έτσι ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος εάν συμπληρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.

3) Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας (45/100 μόρια) που οφείλει να συμπληρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και πιθανή μείωση, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων μόνιμων κατοίκων πεδινής περιοχής αδυνατούν με τις καλύτερες επιχειρηματικές επιλογές να συμπληρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία.

a. Για παράδειγμα, Νέος Γεωργός κάτοικος πεδινής περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος μέχρι 2.500 κατοίκων, χωρίς επαρκή επαγγελματικά προσόντα (απόφοιτος Λυκείου), με υφιστάμενη τυπική απόδοση 15.200 ευρώ και 50% τυπική απόδοση που προέρχεται από οπωροκηπευτικά (σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν σχετικές ομάδες παραγωγών και τα κριτήρια της Περιφέρειας), με παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στην μελλοντική κατάσταση ίσο με 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης και παραγωγή ζωοτροφών τουλάχιστον 50% στο σύνολο της παραγωγής, δεν συμπληρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία των 45 μορίων.

4) Απαιτείται η γνωστοποίηση των ειδών των φυτών που περιλαμβάνονται στις καλλιέργειες ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

5) Απαιτείται πιο αναλυτική διευκρίνιση των Συντελεστών Τυπικής Απόδοσης σε σχέση με τις Περιγραφές των Ομάδων Προϊόντων, καθώς είναι γενικευμένοι και σε πολλές Ομάδες αλληλεπικαλύπτονται ή δεν αναφέρονται συγκεκριμένα (όπως π.χ. στην περίπτωση της βιομηχανικής τομάτας, της μηδικής, του βίκου για καρπό κλπ).

6) Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνει ομαδοποίηση και αντιστοίχιση των Περιγραφών των Ομάδων Προϊόντων με τους κωδικούς στην ΑΕΕ.

Επιπλέον στα παραπάνω, αναφέρεται ότι στα δηλωθέντα αγροτεμάχια έχουν προσδιοριστεί τα βασικά δικαιώματα ενίσχυσης το 2015 με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, να απαιτείται Μεταβίβαση Δικαιωμάτων, εφαρμογή όμως η οποία ακόμη δεν λειτουργεί. Επίσης, σχετικές απαιτούμενες Συμβολαιογραφικές Πράξεις (όπως γονική παροχή, αγορά κλπ) απαιτούν προεργασία, διαδικασίες και χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά.

Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα προετοιμασίας των Υποψηφίων συμπιέζεται σημαντικά καθώς η δημοσιοποίηση της Προδημοσίευσης στις 20-4-2016, σε συνδυασμό με τις αργίες του Πάσχα, περιορίζουν το διαθέσιμο χρονικό διάστημα ορθής και εμπρόθεσμης κατάθεσης των ΑΕΕ, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία τις 15/5/2016.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και προκειμένου η Προδημοσίευση του Υπομέτρου να επιτύχει τον βασικό στόχο της, που είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων Υποψηφίων Νέων Γεωργών αλλά και των Γεωπόνων-Τεχνικών Συμβούλων, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογός μας, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της ελληνικής περιφέρειας και προσβλέποντας στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και στη στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή, σε όλα τα επίπεδα, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε.

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών: Αδυνατούν να ενημερώσουν οι μελετητές - ασάφειες στο νέο πρόγραμμα!