Έως 15 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ


Λόγω της κατάστασης και των καθυστερήσεων εξαιτίας της πρώτης χρονιάς εφαρμογής της ΝΕΑΣ ΚΑΠ δόθηκε παράταση ενός μήνα, όσων αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Έτσι η νέα καταληκτική είναι 15/6/2016.

Έως 15 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ