Και άλλη παράταση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά …


Ενώ ήταν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις πληρωμής για τα γεωργοπεριβαλλοντικά δόθηκε νέα παράταση ενός μήνα και ποιο συγκεκριμένα μετά τις 6-6-2016.

Αυτή η νέα παράταση όπως είναι φυσικό θα καθυστερήσει και άλλο τις πληρωμές για το έτος 2015.

Και άλλη παράταση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά …