Σα28052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Προβλήματα στο νέο πρόγραμμα νέων αγροτών επισημαίνουν οι γεωπόνοι Ιωαννίνων

  • PDF


Ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο σκοπός του οποίου είναι η συνεισφορά στην προαγωγή της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του τόπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2015 – 2020 για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, ο Σύνδεσμός μας διοργάνωσε έκτακτη συνάντηση με τους γεωπόνους – μελετητές προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανές παραλείψεις και να διαμορφωθούν εγκαίρως οι αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης συμβάλλοντας στην επιτυχία υλοποίησης του προγράμματος.

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης και διαλόγου, ο Σύνδεσμός μας επισημαίνει τα παρακάτω σημεία:

1. Είναι επιβεβλημένο να «ανοίξει» άμεσα το σύστημα για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, ώστε στο χρόνο που απομένει για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ να ολοκληρωθεί εγκαίρως η σχετική διοικητική διαδικασία.

2. Για τη διευκόλυσνη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων του προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αντιστοιχία των κωδικών ομάδων καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι με την κωδικοποίηση των καλλιεργειών / εκτροφών του ΟΣΔΕ. Ο τρόπος αυτός διασαφηνίζει τη διαδικασία υποβολής και καθορίζει επακριβώς τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια καλλιεργειών και ζώων για την είσοδο στο πρόγραμμα.

3. Η αντιστοιχία με το ΟΣΔΕ αναμένεται να ξεκαθαρίσει πολλά σημεία στους Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης, στους οποίους είναι ανάγκη να προστεθεί η κατηγορία των super foods (ιπποφαές, κρανιά, blue – berry. Goji-berry) μιας και υπάρχει ενδιαφέρον.

4. Απαιτείται διευκρίνιση σχετικά με τα κριτήρια – προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτιών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), το οποίο καθορίζει την πολύ βασική παράμετρο της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης. Επιπλέον, θα μπορούσε να υιοθετηθεί η πρόταση της δυνατότητας εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενου τουαγρότη και κτηνοτρόφου που τα προηγούμενα έτη (εκτός του έτους αναφοράς) είχε εισόδημα κάτω των 8.000 €, το οποίο είναι σε αντιστοιχία με την παλιά υποχρέωση του 0,5 ΜΑΕ.

5. Είναι επιτακτική ανάγκη να εξειδικευτούν άμεσα από την Περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που είναι σε προτεραιότητα ώστε να είναι εφικτός ο επακριβής προσδιορισμός της βαθμολογίας των κριτηρίων 5.5 και 6.3, τα οποία αθροίζουν έως και 21 μονάδες βαθμολογίας από το ελάχιστο όριο των 45 μονάδων που απαιτείται για ένταξη στο πρόγραμμα.

6. Τέλος, ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα αποτελεί η ύπαρξη διαθέσιμου επιλέξιμου βοσκότοπου για τους νέους κτηνοτρόφους καθώς η εφαρμογή της τεχνικής λύσης φαίνεται ότι δεν έχει αφήσει το αναγκαίο απόθεμα επιλέξιμου βοσκοτόπου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Τέλος, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω όπως επίσης και να τονιστεί ότι λόγω της πολυπλοκότητας του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι είναι σκόπιμο να απευθύνονται σε γεωπόνους ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσιες που απορρέουν από την ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Προβλήματα στο νέο πρόγραμμα νέων αγροτών επισημαίνουν οι γεωπόνοι Ιωαννίνων