Πα27052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


ΔΑΟΚ Λάρισας: Ανακοίνωση για όσους θέλουν να βράσουν Τσίπουρο

  • PDF


Εν όψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016-2017, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει ότι οι Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής (μέσω της ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Συνεπώς, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά, και το άρθρο 11 της Υ.Α. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή και εξουσιοδότηση), για να υποβάλλουν αίτηση εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής και έκδοσης βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Oι σχετικές αιτήσεις έχουν αναρτηθείστην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

Οι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με έκταση μικρότερη από 1στρ για οικογενειακή χρήση, οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης συγκομίδης, οφείλουν να προσκομίσουν και το Αμπελουργικό Μητρώο.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία, στα τηλέφωνα:
2413511-171, -136, -138 Λάρισα
2493029-710, -713 Ελασσόνα
2492022251 Τύρναβος
2491022294 Φάρσαλα
2495051484 Συκούριο
2495041204 Πυργετός

ΔΑΟΚ Λάρισας: Ανακοίνωση για όσους θέλουν να βράσουν Τσίπουρο