Τε06072022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Μέχρι 1.846 ευρώ/στρ η ενίσχυση για Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων

  • PDF


Από 1.262 μέχρι 1.846 ευρώ / στρέμμα (ανάλογα με τις περιοχές που εφαρμόζεται), θα κυμαίνεται η ενίσχυση στους αμπελουργούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2017-2018 και θα εφαρμόσουν όλες τις δράσεις του. Η οικονομική στήριξη του προγράμματος αφορά τα εξής μέτρα: εκρίζωση - επαναφύτευση, φύτευση, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστήλωση, αναβαθμίδες) και επαναεμβολιασμός. Στα μέτρα «εκρίζωση - επαναφύτευση» και «επανεμβολιασμός» συμπεριλαμβάνεται και οικονομική αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών. Αυτά ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Κόκκαλης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση βουλευτών. Η κατάθεση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2017-2018 αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή του στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2015-2016 και 2016-2017) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.


Πηγή: agrotypos.gr

Μέχρι 1.846 ευρώ/στρ η ενίσχυση για Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων