Πε19052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Η προβληματική σχέση των εμπλεκομένων φορέων με την συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ

 • PDF
poseg-proedrosiakovakis

Κύριοι

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής που σας στείλαμε στις 22/03/2017 για την οποία δεν έχουμε καμία απάντηση και με αφορμή την δυστοκία να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, άρνηση σημαντικού αριθμού Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ να υπογράψουν την προτεινόμενη σύμβαση συνεργασίας με την “Gaia Επιχειρείν” ως Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ, επανερχόμαστε με νέες επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις.

Ιστορικό

Η NEUROPUBLIC A.E. είναι Ανάδοχος του έργου, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.). Το έργο πληρώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η “Gaia Επιχειρείν” έχει οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρώνονται μέσω των ΚΥΔ από τους παραγωγούς.

Η “Gaia Επιχειρείν” έχει 73 μετόχους μεταξύ των οποίων τους:

 • NEUROPUBLIC AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία είναι ανάδοχος του έργου της υποστήριξης του ΟΣΔΕ,
 • ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ, ανήκει στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και
 • 71 Συνεταιρισμούς.

Η “Gaia Επιχειρείν” έχει αναπτύξει 105 Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε όλη την Ελλάδα τα οποία λειτουργούν και ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του ΟΣΔΕ.

Γενικές Διαπιστώσεις.

 • Η “GaiaΕπιχειρείν”, δηλαδή οι μέτοχοί της και τα ΚΕΑ της “GaiaΕπιχειρείν” που λειτουργούν και ως ΚΥΔ, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα υποστήριξης και λειτουργίας των διαδικασιών υποστήριξης του ΟΣΔΕ 2017.
 • Η “GaiaΕπιχειρείν” επιβάλλει τους όρους της χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ισχυροποιεί την θέση της χωρίς να διευκρινίζει από ποιες υπηρεσίες προκύπτει αυτό, αποκτά δεσπόζουσα θέση στην αγορά και μηδενίζει τον ανταγωνισμό για τα επόμενα χρόνια.

Ερωτήματα

 1. Πώς διασφαλίζονται οι ίσιες ευκαιρίες και ο υγιής ανταγωνισμός, μεταξύ των ΚΕΑ της “GaiaΕπιχειρείν” που λειτουργούν ως ΚΥΔ και των υπολοίπων ΚΥΔ που δεν ανήκουν στην σφαίρα επιρροής της “GaiaΕπιχειρείν”,
 2. Με ποια διαδικασία πιστοποιήθηκαν τα ΚΕΑ της “GaiaΕπιχειρείν” ως ΚΥΔ,
 3. Έχετε υπόψιν σας περιπτώσεις αξιοποίησης προσωπικών δεδομένων και μη τήρησης της εμπιστευτικότητας προκειμένου να παραχθεί αθέμιτος ανταγωνισμός από τα ΚΕΑ-ΚΥΔ της “GaiaΕπιχειρείν” και αν ναι τι κάνατε για να τις αποτρέψετε,
 4. Ποιος έδωσε την πληροφορία στις 30/03/2017ότι 124 ΚΥΔ είναι έτοιμα να υποδεχθούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2017,
 5. Ποιες δηλώσεις ΑΕΕ – ΟΣΔΕ 2017 επιδεικτικά οριστικοποιούν τα ΚΥΔ που υπέγραψαν την προτεινόμενη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμβαση μεταξύ των ΚΥΔ και της “Gaia Επιχειρείν”, όταν ακόμη δεν υπάρχει απόφαση για τις συνδεδεμένες και το “πρασίνισμα”,
 6. Ποιος θα δώσει την “δυνατότητα” να διορθώσουν την για λόγους εντυπώσεων υποτιθέμενη οριστικοποίηση,
 7. Πόσο εύκολα μπορούν να μπαινοβγαίνουν στο σύστημα τα ΚΕΑ-ΚΥΔ της “GaiaΕπιχειρείν”,
 8. Πως διασφαλίζετε και πως αποτρέπετε την επικοινωνία και την εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ του αναδόχου υποστήριξης του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε. (NEUROPUBLIC A.E.), του Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ (“GaiaΕπιχειρείν”) και των ΚΕΑ-ΚΥΔ Της “GaiaΕπιχειρείν”,
 9. Πως διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ΚΕΑ-ΚΥΔ της “GaiaΕπιχειρείν” και των ανεξαρτήτων ΚΥΔ,
 10. Τι επιχειρήματα υπάρχουν για να μην χαρακτηρισθεί αυτή η περίεργη αρχιτεκτονική υποστήριξης του ΟΣΔΕ 2017,
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός,
 • Μονοπωλιακή διαδικασία,
 • Δεσπόζουσα θέση στην αγορά,
 1. Πόσο απαραίτητος είναι ο Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ – “GaiaΕπιχειρείν” για το έργο ΟΣΔΕ 2017 και γιατί αδυνατεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει ως συντονιστής.

Ούτε τελεσίγραφα στέλνουμε ούτε αντιδικούμε απλά να βρεθεί λύση προσπαθούμε.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


Ο Γ. Γραμματέας

Ευθύμιος Ιακωβάκης


Πηγή: www.agroekfrasi.gr


Δημήτριος Καρακώστας


Η προβληματική σχέση των εμπλεκομένων φορέων με την συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ