Τε06072022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις γεωργικές ενισχύσεις

  • PDF

Ευελιξία από την Επιτροπή-Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Γεωργία: Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για τις αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα αιτήματα των κρατών μελών και επέδειξε ευελιξία παρατείνοντας κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής του φακέλου για τους γεωργούς που δικαιούνται εισοδηματική στήριξη, βάσει της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Όσα κράτη μέλη το επιθυμούν θα μπορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιλέξουν, σε εθελοντική, βάση να μεταθέσουν την καταληκτική ημερομηνία από τις 15 Μαΐου στις 15 Ιουνίου.

Με την ευκαιρία της εν λόγω απόφασης, ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Το περιθώριο ευελιξίας θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν, όπως δικαιούνται, τις εισοδηματικές ενισχύσεις της ΚΓΠ. Εξυπακούεται ότι τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιλογή πρέπει, παράλληλα, να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ελέγχου του προϋπολογισμού.»

Κάθε έτος, οι ευρωπαίοι γεωργοί υποβάλλουν τον φάκελό τους προκειμένου να λάβουν τις εισοδηματικές ενισχύσεις της ΚΓΠ, στο πλαίσιο του λεγόμενου πρώτου πυλώνα. Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές εξετάζουν τους φακέλους και προβαίνουν, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην καταβολή των ενισχύσεων τις οποίες επιστρέφει κατόπιν η Επιτροπή με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Με την ευκαιρία, αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά τη λήξη της περιόδου των 12 εβδομάδων της δημόσιας διαβούλευσης για τον «εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)» τα μεσάνυχτα της 2ας Μαΐου, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πάνω από 320 000 απαντήσεις από τα 28 κράτη μέλη. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υποβλήθηκαν 2.792 απαντήσεις .

Πηγή: https://ec.europa.eu

Από μια πρώτη ανάλυση προκύπτει ότι πολλές απαντήσεις υποβλήθηκαν από διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες ομάδων συμφερόντων. Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από ιδιώτες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, καθώς και από οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Τώρα θα ξεκινήσει η πλήρης ανάλυση των απαντήσεων και τα πρώτα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση για τα ενδιαφερόμενα μέρη, στις 7 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ένα μόνο από τα μέσα που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι ο διάλογος σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ θα είναι διαφανής, συμμετοχικός και χωρίς αποκλεισμούς. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης άμεση και διαρκή συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδίως μέσω των διαφόρων ομάδων κοινωνικού διαλόγου (που βοηθούν την Επιτροπή να διατηρεί τακτικό διάλογο για όλα τα θέματα σχετικά με την ΚΓΠ), αλλά και με τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη διαδικασία αυτή θα ληφθούν υπόψη στην ανακοίνωση για το μέλλον της ΚΓΠ που θα υποβάλει η Επιτροπή στο τέλος του έτους.

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις γεωργικές ενισχύσεις