Σα28052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Οι λόγοι που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το Internet

 • PDF

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το βαθµό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγµατοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους 2014.

 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγµα 4.129 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθµα µέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, µε κριτήριο την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, µέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Συμπεράσματα Έρευνας

 • 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 65,6%). Καταγράφεται σε σχέση µε το 2013 αύξηση 16,5%. Μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση µε το 2013, καταγράφεται στην Κεντρική Ελλάδα και στα νησιά Αιγαίου και στην Κρήτη, 53,2% και 39,3%, αντίστοιχα.
 • Περίπου 7 στα 10 νοικοκυριά της Χώρας (64,7%) χρησιµοποιούν ευρυζωνική σύνδεση για το διαδίκτυο στην κατοικία τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (98,6%) των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους χρησιµοποιεί ευρυζωνική σύνδεση
 • Χρήση Η/Υ, κατά το Α' τρίµηνο του 2014, έκανε το 63,3% του πληθυσµού της Χώρας, ηλικίας 16 – 74 ετών.
 • Χρήση διαδικτύου, κατά το Α' τρίµηνο του 2014, έκανε το 63,2% του πληθυσµού της Χώρας, ηλικίας 16 – 74 ετών.
 • 6 στους 10 από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α' τρίµηνο του 2014, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά είναι στην κορυφή της λίστας των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και πραγµατοποιείται από το 84,9% των χρηστών του διαδικτύου, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση µε το 2013. Η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες είναι η δεύτερη περισσότερο πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα από το 82,3% των χρηστών, καταγράφοντας µικρή µείωση 1% σε σχέση µε το 2013.
Τα ποσοστά που καταγράφηκαν το 2014 για δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

 • ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά 84,9%.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 82,3%.
 • Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων 79,8%.
 • Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) 64,3%.
 • Παιχνίδια, εικόνες, ταινίες, µουσική 52,0%.
 • Web ραδιόφωνο ή web τηλεόραση 51,6%.
 • Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype) 45,0%.
 • «Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κλπ. προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους 34,3%.
 • Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα 29,7%.
 • Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών 20,8%.
 • ∆ηµιουργία ιστοσελίδας ή blog 6,7%.
 • Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay, 5,7%.
 • Κλείσιµο ραντεβού µε γιατρό µέσω της ιστοσελίδας νοσοκοµείου ή κέντρου υγείας 2,9%.

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται, σε σχέση µε το 2013, στην πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+16,2%), στην πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων µέσω του διαδικτύου, µε χρήση προγραµµάτων όπως το Skype (+6,6%) και µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται στη χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (-22,1%). Σε σχέση µε το 2012, έτος για το οποίο συλλέχθηκε η πληροφορία, µείωση 35,0% καταγράφεται και για τη δηµιουργία ιστοσελίδας ή blog.

Πηγή: epixeiro.gr

Οι λόγοι που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το Internet