Οι λόγοι που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το Internet

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το βαθµό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγµατοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους 2014.

 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγµα 4.129 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθµα µέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, µε κριτήριο την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, µέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Συμπεράσματα Έρευνας

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά είναι στην κορυφή της λίστας των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και πραγµατοποιείται από το 84,9% των χρηστών του διαδικτύου, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση µε το 2013. Η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες είναι η δεύτερη περισσότερο πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα από το 82,3% των χρηστών, καταγράφοντας µικρή µείωση 1% σε σχέση µε το 2013.
Τα ποσοστά που καταγράφηκαν το 2014 για δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται, σε σχέση µε το 2013, στην πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+16,2%), στην πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων µέσω του διαδικτύου, µε χρήση προγραµµάτων όπως το Skype (+6,6%) και µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται στη χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (-22,1%). Σε σχέση µε το 2012, έτος για το οποίο συλλέχθηκε η πληροφορία, µείωση 35,0% καταγράφεται και για τη δηµιουργία ιστοσελίδας ή blog.

Πηγή: epixeiro.gr

Οι λόγοι που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το Internet